Laatste nieuws

Gezond gewicht nu nóg belangrijker

Van Tongeren Fysiotherapeuten biedt sinds vorig jaar een Gecombineerde Leefstijl Interventie voor mensen met overgewicht. Het is een programma van twee jaar met begeleiding door een lifestylecoach, fysio- of beweegtherapeut, een diëtiste en een buurtsportcoach. Het gaat bij dit programma niet alleen om afvallen, maar vooral om gezond leven. Door de coronapandemie is dat nog belangrijker geworden en de belangstelling voor het programma neemt dan ook toe.

Zeist – Sinds 2019 biedt Wim van Tongeren samen met zijn team De Beweegkuur, een programma voor mensen met overgewicht en een ongezonde levensstijl. De Beweegkuur is een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Dit programma helpt mensen met overgewicht bij het verkrijgen van een gezondere leefstijl en meer vitaliteit. De Beweegkuur die de praktijk van Wim van Tongeren biedt is een multidisciplinair programma, dat begint met een intake bij een lifestylecoach. Vervolgens kijkt een diëtiste naar het voedingspatroon, en een oefen- of fysiotherapeut test in hoeverre de cliënt gezond beweegt. Ook een buurtsportcoach heeft een rol in het programma.

Voeding en bewegen
Van Tongeren vindt het belangrijk om mensen eerst een goed onderzoek aan te bieden. “Daarom onderzoeken we eerst de BRAVO-factoren: bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning en slapen. Het is voor ons belangrijk om te weten hoe iemand reageert op emoties of spanning.” Sommige mensen weten niet of ze goed of slecht slapen. Anderen hebben gewrichtsklachten, doordat ze te zwaar zijn. Daarna wordt de cliënt gedurende twee jaar begeleid door de lifestylecoach, die het programma afstelt op zijn of haar de persoonlijke situatie. Hij of zij krijgt voedingsadviezen van een diëtiste en gaat, als dat nodig is, bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Tijdens het programma zijn er ook sessies in kleine groepjes, waarin mensen veel van elkaar kunnen leren. Ten slotte gaat de cliënt op zoek naar een sport die bij hen past, bijvoorbeeld wandelen of fitness, soms samen met een buurtsportcoach van de gemeente.

Terugvalpreventie
De Beweegkuur is bedoeld voor mensen met een Body Mass Index (BMI) van 25 en hoger, maar afvallen is niet het enige doel. Van Tongeren: “Mensen die te zwaar zijn, doen vaak zo’n drie maanden een dieet of krijgen adviezen van een diëtiste. Vaak lukt het dan in die drie maanden om af te vallen, maar daarna vallen mensen vaak terug in hun oude levensstijl. Ze snacken bijvoorbeeld veel doordat ze veel werken, of eten als ze zich verdrietig voelen, het zogenaamde emotie-eten. Dan krijg je uiteindelijk het jojo-effect. Daarom is het voorkomen van die terugval een belangrijk onderdeel van De Beweegkuur. Wij noemen dat terugvalpreventie.”

Effectief programma
Van Tongeren benadrukt dat het uiteindelijk gaat om vitaliteit en om een andere, gezondere leefstijl: “Door corona zien meer mensen hoe belangrijk het is om gezond te leven. Mensen voelen zich fitter, en die fitheid heeft een gunstige invloed op het functioneren van het immuunsysteem.” De effectiviteit van de Beweegkuur is onderzocht door het RIVM. Het programma is effectief gebleken en daarom goedgekeurd door de overheid en de zorgverzekeraars. Meedoen gaat via een verwijzing van de huisarts en valt onder de basisverzekering. Mensen hoeven hun eigen risico er ook niet voor aan te spreken. Dat is belangrijk, omdat mensen met een laag inkomen het programma anders niet zouden kunnen betalen. Overgewicht brengt enorme gezondheidsrisico’s met zich mee, dus uiteindelijk worden de kosten aan gezondheid lager door het programma.

Maatwerk
In de praktijk van Wim van Tongeren werken niet alleen fysiotherapeuten, maar ook diëtisten, lifestylecoaches, een psycholoog, een podoloog, een ergotherapeut en therapeuten Mensendieck. Die verschillende disciplines vullen elkaar aan en leveren zo maatwerk. Samen met de huisartsen in Zeist is zo de eerste ‘Zorggroep Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) geformeerd. Het is de bedoeling dat in de gemeente Zeist het aantal GLI-zorggroepen wordt uitgebreid.

door Ellis Plokker
Het artikel stond 24 november in de Nieuwsbode Zeist
www.vantongerenfysiotherapeuten.nl/diensten 

X
X