Laatste nieuws

Studenten Minor Digital Marketing onderzoeken prestaties website

Begin september zijn wij, drie enthousiaste studenten, gestart met de minor Digital Marketing aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voor deze minor is Huis voor Beweging onze opdrachtgever. Wij gaan werken aan een project gericht op Digital Marketing.
Voor het project gaan wij aan de slag met verschillende onderwerpen van online marketing. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar hoe de huidige website presteert, wat er kan worden geoptimaliseerd en op welke wijze we meer relevante bezoekers op de website kunnen krijgen.

Binnen de website richten wij ons met name op de BeweegKuur GLI en de trainingen in het algemeen. De BeweegKuur GLI is een gecombineerde leefstijl interventie om gezondheidswinst te behalen voor mensen met een matig gezondheidsrisico gerelateerd aan het gewicht.
Verder heeft Huis voor Beweging verschillende trainingen gericht op diverse doelgroepen, die allemaal een beweegcomponent hebben. Voor website optimalisatie wordt er met name gekeken naar de vindbaarheid en de aanmeldingen voor de BeweegKuur GLI en de trainingen.

In januari 2021 leveren wij een adviesrapport aan Huis voor Beweging. Het rapport bevat alle bevindingen van onze onderzoeken. Tot slot leveren wij ook een advies, waarin wordt uitgelicht wat er binnen de website kan worden verbeterd ten aanzien van de vindbaarheid en het generen van nieuwe deelnemers voor de Beweegkuur GLI en de trainingen.

Oscar Oei, Sjors Winkenius, Michelle Peeters

X
X