Laatste nieuws

Meld je aan voor de EnergieDAG

IMG_2828Beweeg, leer en creëer!
Beste trainer/docent Beweegkriebels, Beweegplezier vanaf 4, Beweegpret 55+ aan Zet, Natuursprong en/of Een gezonde start.
Op 20 november vindt de Energiedag voor gecertificeerde trainers plaats. Hier vindt je de informatie en kun je ook direct aanmelden. We hebben een interessant programma samengesteld. De dag vindt plaats in Ede van 10.00 uur – 16.00 uur. Graag ontmoeten we je op op 20 november!

 

Workshop Programma
Het programma zit weer vol met energie. Naast verdiepingen op de praktijk zijn er ook interactieve kennisworkshops. Verschillende experts uit het werkveld sport en bewegen zullen hun kennis met jullie delen.
De volgende onderwerpen staan op het programma:

09.30-10.00 uur    Inloop
10.00-10.15 uur    Opening
10.20-11.20 uur    1e ronde workshops
11.25-12.25 uur    2e ronde workshops
12.30-13.15 uur    Netwerklunch
13.20-13.50 uur    Buitenactiviteit
14.00-14.50 uur    Kenniscafe; ervaringen delen
15.00-16.00 uur    3e workshop rondes
16.00-17.00 uur    Vrijdagmiddag borrel

Workshops
Inschrijven voor de workshops vindt plaats op de dag zelf.

Energiek, nieuw en verrassend.

Ondernemen in sport & bewegen
Johan Steenbergen: Kennispraktijk
Door tal van veranderingen in onze (sport)samenleving, worden er andere eisen gesteld aan sportorganisaties en opleiders. Deze maatschappelijke verandering, soms ook wel getypeerd als “meer samenleving, andere overheid.”, stellen andere eisen aan professionals in de sport. De hedendaagse sportprofessional is vooral gericht op vakkennis en inhoudelijk gedreven (waar we in de sport de afgelopen jaren mee zijn opgegroeid), maar moet steeds meer blijk geven van een ondernemende houding en ondernemend gedrag. Wat betekent dat precies voor ‘de’ sport- en opleidingswereld? Welke vaardigheden zijn hiervoor nodig?  In deze workshop wordt op interactieve wijze ingegaan op de ondernemende sportprofessional.

Gedragsverandering: creëren van gezond beweeggedrag
Floor Volker: gedragsdeskundige
Veel van onze keuzes maken we onbewust en gedrag wordt sterk beinvloed door onze omgeving. Daarom hebben informatieve campagnes die uitgaan van een rationeel beslissende mens, vaak wel een kenniseffect, maar niet altijd een gedragseffect. In deze workshop vertellen we eerst kort hoe ons gedrag tot stand komt, en daarna gaan we in op 8 verschillende mechanismes om gedrag te veranderen. In groepjes gaat iedereen met zijn 3 favoriete gedragsmechanismen aan de slag om oplossingen te bedenken op een bewegingsvraagstuk, zoals: hoe zorgen we er voor dat iedereen eind 2016 30 minuten per dag intensief beweegt?

Hoe vitaal ben jij? Interactieve workshop over gezonde leefstijl 
Corrine Snijders: Leefstijlcoach Appeltje Eitje & gezond leven – gezond (op)voeden in Zeist
Deze workshop biedt gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met basisprincipes van een gezonde leefstijl, die voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.
Wil je meer te weten komen over onder andere ‘gezond’ eten zonder dieet of ‘hype-voedsel’ en over hoe je gemakkelijk goede hormonen kunt aanmaken? Kom dan naar deze interactieve workshop over gezonde leefstijl. Ook ontdek je hier op welke onderdelen je jouw leefstijl kunt verbeteren met behulp van een vitaliteitscheck. Alle deelnemers krijgen  een persoonlijk op gemaakt gezond voedingsadvies.

Branding: profilering en zichtbaarheid
Monique Hampsink: Huis voor Beweging
Vanuit de ‘personal branding’ gedachte kijk je gericht naar jezelf, je training, aanbod, je ambities en de (marketing) strategie waarmee je jouw doelen wilt bereiken. Het is daarbij van belang je te onderscheiden van anderen om jouw unieke (kern)kwaliteiten uit te dragen. Maar hoe doe je dat? Je hebt veel kennis over je vak en bedenkt verschillende projecten en activiteiten. Je bent vast creatief en hebt veel goede ideeën. Maar waar moet je beginnen en hoe verwerf jij een autoriteitspositie in je gemeente, provincie of binnen opleidingen? Met inspirerende werkvormen gaan we aan de slag met het zichtbaar maken van je organisatie en jouw persoonlijke kernwaarden en het uitdragen daarvan.

Beweegkriebels in de natuur
Elizabeth Binsbergen: Natuurlijk In beweging
Lange lange stokken, tik tik stokken, zwaai zwaai stokken, spring spring stokken.” Met dit simpele liedje komen peuters buiten in beweging. Allerlei natuurmaterialen dagen uit en zetten in beweging. En ook via knuffeldieren, of nog mooier échte dieren, is er veel  beweegplezier mogelijk in de natuur. Maak samen een spinnenweb, spring als een kikker, of dans als een vlinder van bloem naar bloem. Je gaat het meemaken in deze workshop. Begint het al te kriebelen?

Bewegen met overgewicht
Anne Mieke Huisman: docent, fysiotherapeut, gespecialiseerd in hart/vaat/long/obesitas revalidatie en geriatrie
Overgewicht is een grote bedreiging voor de gezondheid en wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Maar het is niet je eigen schuld als je obesitas hebt. Obesitas is een complexe ziekte, waarbij lichamelijke, genetische, psychologische en voedingstechnische factoren een rol spelen. Juist die combinatie van factoren maakt het zo’n moeilijk te bestrijden aandoening. Aanleg legt de basis en de omgeving doet de rest.
In het theoretische deel wordt ingegaan op waarom het moeilijk is om af te vallen als er eenmaal ernstig overgewicht is. Sporten met een zwaar lijf is vermoeiend, soms pijnlijk en geeft een groter risico op blessures bij het bewegen, met name op oneffen ondergrond. Als iemand de moed heeft om toch te gaan sporten, dan is het aan de trainer om zorg te dragen voor een veilige situatie in lichamelijk èn in sociaal opzicht. Je gaat zelf ervaren èn observeren wat het betekent voor je manier van bewegen om overmatig gewicht bij je te dragen. Wat zijn goede oefeningen om te doen en waar moet je voorzichtig mee zijn? Met die kennis en inzichten ben je beter in staat om mensen met overgewicht plezier te laten beleven aan het sporten in jouw groep.

Nieuw! Natuurlijk Actief: Natuursprong voor senioren (alleen voor Natuursprong trainers)
Yrsa Wagemaker: Huis voor Beweging
Omdat er naast Natuursprong voor kinderen ook vragen kwamen naar bewegen in de natuur met senioren hebben Staatsbosbeheer en Huis voor Beweging een nieuwe module ontwikkeld genaamd: Natuurlijk Actief. Aangezien veel natuurgebieden al toegankelijk zijn gemaakt voor bewegen in de natuur vormt de doelgroep senioren een mooie verbreding van Natuursprong. Natuurlijk Actief draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl van senioren en is gericht op verbetering van de gehele conditie. Doordat Natuurlijk Actief zich richt op veelzijdigheid in activiteiten is het een goede aanvulling op fietsen en wandelen. Begeleiders die Natuurlijk Actief activiteiten gaan uitvoeren, leren bewust aandacht te besteden aan buiten bewegen met senioren, vanuit een creatieve en op de leeftijd en de mogelijkheden van de doelgroep afgestemde invalshoek.

Werken met Exmocise beweegkaarten
Steffie Bom: Fysiotherapeut
De beweegworkshop oefenkaarten ExMocise is een activerende workshop gericht op het werken in de praktijk met de oefenkaarten ExMocise. Professionals krijgen handvatten om de oefenkaarten structureel in te zetten in het werken met kinderen individueel, in groepsverband of in de thuissituatie. De workshop is aangepast aan de deelnemende professionals met een preventieve, speelse insteek voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of (voor)school en een curatieve, speelse insteek voor therapeuten. Na het volgen van de workshop ken je veel verschillende manieren en werkvormen om de oefenkaarten in de praktijk in te zetten bij het werken met kinderen. De workshop is bedoeld voor professionals binnen de opvang, peuterspeelzaal of (voor)school (preventieve insteek) en beweegtherapeuten werkend met kinderen (curatieve insteek).

De investering voor deze dag bedraagt €195,- incl.btw.
Voor aanmelden en vragen kun je contact opnemen met info@huisvoorbeweging.nl
Of meld je door hier te klikken.

 

 

 

 

 

X
X