Laatste nieuws

Subsidie voor opschaling Wereldmeiden MDT 

Super blij zijn we met de honorering door ZonMw van onze subsidieaanvraag, waarmee 360 meiden uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel de komende jaren kunnen kiezen voor een maatschappelijke diensttijd bij Wereldmeiden.

Wereldmeiden
Wereldmeiden is een project in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid. Hiermee wil de overheid de talenten van jongeren inzetten om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving.
In Wereldmeiden begeleiden tien meiden die een maatschappelijke diensttijd doen (MDT’ers), tien vluchtelingenmeiden (deelnemers) bij het sporten. Na voorbereidende workshops ontmoeten de MDT’ers de deelnemers in een warming-up bijeenkomst. Vervolgens gaat de hele groep tien weken lang in een sportcarrousel verschillende sporten uitproberen. De MDT’ers helpen de deelnemers bij allerlei uitdagingen, zoals de taal, het vervoer, de spelregels, etc. Vervolgens kiezen de deelnemers een sport die ze samen met hun ‘maatje’ nog twaalf weken mogen verkennen bij de sportvereniging. Tijdens de vakanties organiseren de MDT’ers ook activiteiten. De MDT-reis duurt een half jaar en sluit af met een zelf georganiseerde cooling-down bijeenkomst. Na afloop ontvangen de MDT’ers een certificaat. 

Sport en bewegen
Sport en bewegen sluiten goed aan bij de belevingswereld van meiden. Voor de vluchtelingenmeiden die nog niet zo lang in Nederland wonen en bezig zijn met inburgeren helpt samen sporten bij het leren kennen van leeftijdsgenoten, bij taalverwerving en het beter integreren in de Nederlandse samenleving. De meiden die als maatschappelijke diensttijder deelnemen aan het project leren hoe je via maatschappelijke projecten en activiteiten kunt bijdragen aan de samenleving. Door zich in te zetten voor de vluchtelingenmeiden leren ze hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Ze worden op hun rol als maatje voorbereid en begeleid, door praktisch toepasbare workshops/trainingen en intervisie, waarin participatief leren en ervaringsleren centraal staan. 

Uitbreiden locaties
Sinds de officiële start van MDT in maart 2020 ligt de focus op het uitbreiden van het landelijke MDT-netwerk, zodat alle jongeren in Nederland tussen de 14 en 27 jaar een MDT kunnen doen. Wereldmeiden is de afgelopen jaren in 6 gemeenten in Overijssel uitgevoerdMet de nieuwe subsidie kan Huis voor Beweging samen met alle partnerorganisaties het aantal locaties uitbreiden met 11 nieuwe gemeenten in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Het doel is om in twee rondes 360 MDT’ers én 360 vluchtelingenmeiden te bereiken in 17 gemeenten.  

Partnerschap
Het partnerschap van Wereldmeiden bestaat uit: Huis voor Beweging, LOWAN, Sportservice Overijssel, Sport Drenthe, Sport Friesland en Huis voor de Sport Groningen.
In elke gemeente zorgt een lokale werkgroep, met vertegenwoordigers van maatschappelijke- en onderwijsorganisaties, voor de werving en uitvoering van het project. De gemeentelijke buurtsportcoaches zijn de projectleiders en lokale aanspreekpunten. Zij worden ondersteund door de organisaties in het partnerschap.  

Maatschappelijke Diensttijd
Wereldmeiden is een project in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid. Hiermee wil de overheid de talenten van jongeren inzetten om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt de samenleving sterker. MDT brengt mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar. 

Meer informatie: www.wereldmeiden.nu
Willie Westerhof, projectleider Wereldmeiden bij Huis voor Beweging

X
X