Jouw team in Beweging

In een team zitten mensen met tal van verschillende voorkeuren, ideeën, wensen, krachten en valkuilen.
Een team heeft een gezamenlijk doel waarin deze diversiteit belangrijk is om uiteindelijk een goed resultaat te bereiken. In een succesvol team staan individuele teamleden in hun kracht.

Een succesvol team vormt een geheel, waarin persoonlijke wensen en competenties samen komen ten gunste van het team en haar opdracht. Het zoeken naar de juiste balans tussen de verschillen in een team is soms een lastig proces.

In de pijler teamontwikkeling bieden we twee trainingen om teams te ondersteunen bij het komen tot een succesvolle(re) samenwerking en de juiste balans.
Teamontwikkeling is daarbij het doel, bewegen het middel.
– Intervisie in beweging
– Teamtraining

Huis voor Beweging is voor trainingen en deskundigheidsbevordering vrijgesteld van btw onder de onderwijsvrijstelling en is geregistreerd bij het CRBKO.

 

X
X