In Beweging leren

Onder de pijler Persoonlijke ontwikkeling vind je trainingen die zich richten op persoonlijke effectiviteit op verschillende vlakken.

Leren In Beweging en interactie zijn hierin de belangrijke onderdelen. Leren in Beweging vergroot het leervermogen en geeft energie én plezier.
De trainingen persoonlijke ontwikkeling zijn gericht op persoonlijke effectiviteit, gebruik van leerstijlen, meervoudige intelligenties en effectieve inzet van werkvormen. In de verschillende trainingen leer je hoe je vanuit je eigen kwaliteiten nieuwe uitdagingen kunt aangaan.

Ben je trainer of coach? Leer wie jij bent als trainer/coach, hoe je kunt trainen en coachen in Beweging en hoe je een groep mensen met verschillende leerstijlen in de juiste ‘leerstand’ krijgt.

Huis voor Beweging is voor trainingen en deskundigheidsbevordering vrijgesteld van btw onder de onderwijsvrijstelling en is geregistreerd bij het CRBKO.

 

X
X