Subsidies en fondsen voor beweeginterventies

Voor veel sport- en beweegprojecten geldt, dat extern geld nodig is om een project te kunnen starten. Dat kan onder andere door subsidies aan te vragen. Hieronder vind je meer informatie over subsidies en fondsen voor sport- en beweegprojecten. Want sport & bewegen als middel om maatschappelijke doelen te bereiken is waardevol. En daarmee wordt de sport- en beweegsector ook interessant voor fondsen en subsidiegevers.

Waar krijg je wel, en geen subsidie voor?
Om een eerste afweging te maken of je subsidiemogelijkheden hebt, zijn een paar uitgangspunten van belang, zoals:
1. Je krijgt geen subsidie voor projecten die commercieel interessant zijn en zichzelf kunnen bedruipen. Er moet een tekort zijn;
2. Reguliere activiteiten (jullie ‘normale’ activiteiten) worden niet ondersteund;
3. Buiten de gemeente zijn er nagenoeg geen partijen meer die organisaties structureel subsidiëren.

Wat is ‘bijzonder’?
Kortom, subsidieverstrekkers of fondsen willen alleen projecten steunen die bijzonder genoeg zijn. Bij de afweging die ze daarbij maken, kan in het algemeen worden gesteld dat de subsidiekansen van een project stijgen naarmate er:
• aansluiting gevonden wordt bij maatschappelijke doelen;
• sprake is van samenwerking met betrouwbare partijen;
• sprake is van een nieuw en innovatief project;
• sprake is van een afgebakend en samenhangend project;
• sprake is van cofinanciering (welke bijdrage kun je zelf leveren, welke financieringsbehoefte heb je?).

Voor veel sport- en beweeginterventies zal gelden dat die voldoen aan deze criteria. Dat betekent dat je waarschijnlijk subsidiekansen heeft. Uiteraard zullen subsidiegevers in ieder individueel geval een eigen afweging maken. De subsidiemogelijkheden zijn immers afhankelijk van het aantal betrokken partijen, draagvlak, financieringsbehoeften, de gewenste doelgroepen en specifieke doelstellingen.
Afhankelijk van je doelgroep en de inhoud van de interventie kom je bij andere subsidies terecht. Dat kan de Sportimpuls zijn, een subsidie van de provincie of misschien zelfs wel Europa (bijvoorbeeld Erasmus+). Maar er zijn ook veel fondsen die de sport willen steunen. Denk bijvoorbeeld aan Oranje Fonds, Skanfonds, NSGK, Sluijterman van Loo of één van de andere honderden fondsen.

Voor meer informatie, kijk op : www.sportsubsidie.nl
Specialist in fondsenwerving voor de sport en vrijetijd
Sportsubsidie.nl is het enige subsidiebureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in de sport- en vrijetijdssector. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het vinden en benutten van subsidiebronnen. We leggen de lat daarbij hoog. Door kennis over sport en sportbeleid te koppelen aan kennis over subsidies en fondsen, worden de subsidiekansen van opdrachtgevers optimaal benut.

Wat doen we?
Onze uitdaging is om projecten te koppelen aan één van de duizenden regelingen die Nederland en Europa rijk zijn. Wij kennen de weg in subsidieland en kunnen het hele traject, van initiatief tot realisatie, verzorgen. Je kunt onder andere bij ons terecht voor:
• Subsidieonderzoek: geeft antwoord op de vragen: is mijn project subsidiabel, hoe kan ik mijn project versterken en bij welke subsidies en fondsen kan ik terecht
• Subsidieaanvragen: Het volledig voorbereiden en verzorgen van je subsidieaanvraag. Vaak op basis van ‘no cure, no pay’.
• Strategieontwikkeling: hoe richt ik mijn organisatie in zodat ik optimaal gebruik maak van de subsidiekansen?
• Scholing: overdracht van onze kennis en ervaring, door middel van trainingen, workshops en coaching.

www.sportsubsidie.nl
info@moonensportenleisure.nl
T: 0161-222 808
M: 06-22197223

X
X