‘Alle leerlingen Actief’ is een aanpak om inactieve leerlingen te motiveren meer te gaan sporten en bewegen. Via een specifieke gesprekstechniek proberen speciaal daarvoor opgeleide docenten een gedragsverandering te bereiken bij die leerlingen. Het project richt zich op kinderen, jongeren en jong-volwassenen van 10 tot 24 jaar in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs (mbo). De prioriteit ligt bij jongeren die nog ver onder de norm van dagelijks een uur bewegen zitten of zich om welke reden dan ook niet tot sport voelen aangetrokken.

Om leerlingen aan te sporen (meer) te gaan sporten en bewegen is ‘Alle leerlingen actief’ ontwikkeld. Een docent voert individuele gesprekken met de leerling – en in veel gevallen ook met de ouders – volgens de ‘motivational interviewing’-methode.De docent probeert de leerling niet te overtuigen, maar zich in zijn situatie in te leven. Hij creëert een spanningsveld tussen het huidige gedrag en de doelen en waarden die de scholier zelf nastreeft. Het is belangrijk dat de leerling gelooft dat hij* zelf het vermogen heeft dingen te veranderen. De docent steunt de scholier daarin, omdat het uitgangspunt is dat gedragsverandering alleen mogelijk is als de leerling innerlijk echt gemotiveerd is en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn nieuwe gedrag.

De gesprekken met de ouders hebben tot doel dat zij hun kinderen gaan stimuleren meer te bewegen. De docenten geven de ouders alle informatie over het sport- en beweegaanbod in de omgeving van de school. Voor het effectief kunnen toepassen van deze aanpak is het noodzakelijk dat op de school een goed sportief klimaat aanwezig is.

Nu de proefperiode van twee jaar is afgerond blijkt dat zestig procent van de inactieve en semi-inactieve kinderen en jongeren door de motivitatiegesprekken gedurende het schooljaar meer is gaan bewegen. Daarnaast blijkt dat bij de meeste jongeren een positieve gedragsverandering heeft plaatsgevonden.

De docenten krijgen eerst een speciale training in ‘motivational interviewing’ voordat ze de gesprekken met de leerlingen gaan voeren. Het volgen van de cursus is essentieel om met de methodiek te kunnen werken. De training bestaat uit vier dagdelen, waarvan de laatste twee dagdelen bestaan uit terugkomdagen om de techniek te onderhouden. Deze tijdsinvestering is nodig om de gesprekstechniek onder de knie te krijgen.

Wilt u meer weten over de training motivational interviewing, neem dan contact met ons op.

 

X
X