Laatste nieuws

Wereldmeiden op 5 locaties in Gelderland

Miranda Wassink en Rosa Holtslag-Roelvink, provinciale projectleiders, vertellen over Wereldmeiden-Wereldgozers MDT in Gelderland.

De Gelderse Sport Federatie (GSF) staat ervoor dat voor iedere Gelderlander een plek in de buurt is waar op een passende manier bewogen en gesport kan worden. Een plek die toegankelijk is, waar iemand zichzelf kan zijn, erbij hoort en waar aandacht is voor verschillende perspectieven. Is dit niet het geval dan verenigen we ons om dit wél mogelijk te maken.
Sport kan een doel op zich zijn en tegelijkertijd ook een krachtig middel voor diverse doeleinden. Denk aan het creëren van onderlinge ontmoetingen en nieuwe vriendschappen, werken aan je gezondheid, zinvolle dagbesteding of plezier maken, ontspannen en ontsnappen aan de zorgen die je hebt.
Toen we in 2021 de kans kregen om ook in Gelderland te starten met Wereldmeiden en Wereldgozers hoefden we hier niet lang over na te denken. Dit programma sloot naadloos aan bij de missie en ambities van de GSF. Binnen het project Wereldmeiden-Wereldgozers MDT hebben wij vanuit de GSF de rol als provinciale projectleider. In Gelderland coördineren en ondersteunen wij lokale sportorganisaties in de gemeente Harderwijk, Arnhem, Apeldoorn, Lochem en Doetinchem bij de organisatie en uitvoering.

Jongeren nemen vanuit hun eigen ambities en persoonlijke ontwikkelwensen deel aan het project. We zien hierbij lokaal mooie resultaten ontstaan, waarbij jongeren met een migratieachtergrond en de Nederlandse jongeren samenwerken en samen sporten en bewegen. Tijdens dit maatjesproject wordt er veel van elkaar geleerd en kennis gemaakt met elkaars leven, cultuur en achtergronden. Successen worden met elkaar gevierd. Er is veel lol.

Door te bewegen en aan dit programma mee te doen worden jongeren energieker en ontstaat er meer vertrouwen en motivatie om deel te nemen aan andere activiteiten. Ook aan activiteiten die ze voorheen nog niet kenden. Aandachtspunt is het (blijven) binden van het onderwijs. Het zou mooi zijn als we een structurele samenwerking met de lokale onderwijsinstellingen kunnen creëren. Dit maakt het werk voor de lokale projectleider een stuk makkelijker. Ook is het de kunst om jongeren betrokken te houden en zich eigenaar te laten voelen en blijven voelen van hun taak en rol in het project.

Het is daarbij heel mooi om te zien dat de lokale projectleiders van onze deelnemende gemeenten met elkaar kunnen uitwisselen hoe om te gaan met dit soort uitdagingen. Zij hebben inmiddels waardevolle kennis en ervaring opgedaan. In elke ronde leren ze wat wel en niet werkt.  Daarom is het zo belangrijk dat het niet bij één uitvoeringsronde blijft, maar dat we de kans krijgen dit meerdere jaren te implementeren. Zo blijven we leren en werken we aan duurzame samenwerkingen als betrouwbare partners, zowel lokaal als provinciaal.

X
X