Wat houdt de Train-de-trainer in?

In de Train-de-trainer Beweegpret 55+ aan Zet worden professionals door Huis voor Beweging opgeleid tot gecertificeerd trainer Beweegpret 55+ aan Zet. Gecertificeerde trainers kunnen de training zelfstandig uitzetten binnen hun eigen organisatie of daarbuiten. In de training wordt aandacht besteed aan overdracht van kennis, de beweegactiviteiten, trainersvaardigheden en coaching met betrekking tot Beweegpret.

Wat is de duur?
Tweedaagse training, 5 dagdelen

Wat krijg ik er voor terug?

  • Certificering tot trainer Beweegpret 55+ aan Zet
  • Mogelijkheid tot uitzetten van de training Beweegpret 55+ aan Zet in het land
  • Opname in trainerspool Huis voor Beweging

Voor wie is het bedoeld?
De train-de-trainer kan worden gevolgd door iedereen die werkt met senioren; onder andere medewerkers van een welzijnsorganisatie, zorgcentrum, opleidingsinstituut, provinciale sportraad, gemeente of ouderenorganisatie.

Wat kan ik verwachten?

Dag 1 (globaal programma):

  • Ochtend: Kennismaking met elkaar en de inhoud van Beweegpret 55+ aan Zet: o.a. beweeg mee het kan, samenwerkingsspelen, aangepaste sportspelen en activiteiten met andersoortig materiaal
  • Middag: trainersvaardigheden aan de hand van de inhoud van Beweegpret 55+ aan Zet
  • Avond: Leerstijlen, coachvaardigheden

Dag 2:

  • Ochtend: Inhoud van Beweegpret 55+ aan Zet: bewegen op muziek, bewegen valt goed, trainersvaardigheden
  • Middag: Opzet en uitvoering training Beweegpret 55+ aan Zet, borging en monitoring, evaluatie en uitreiking certificaat

Wat moet ik investeren?
€ 1095,- tweedaagse training, inclusief overnachting, catering, handreiking en BRES spelenboek.
Of inclusief alle materialen voor trainers:
€1190,- tweedaagse training, inclusief overnachting, catering, handreiking, BRES boek, beweegplaten volwassenen, BeweegCD, boek seniorensport en module Natuurlijk Actief

Zijn er voorwaarden verbonden aan het volgen van de train de trainer?
Ervaring met lesgeven aan groepen volwassenen en affiniteit met sport en bewegen zijn voorwaarden om deel te kunnen nemen. Voor het waarborgen van de kwaliteit van de training vragen wij kandidaten voorafgaand aan inschrijving een intake- en motivatieformulier in te vullen.

Hoe kan ik deelnemen?
Kijk in de trainingsagenda of er een training is gepland. Hier kun je ook direct inschrijven & aanmelden.
Voor een incompany training, neem contact op met info@huisvoorbeweging.nl.

X
X