Over Motiverende Gespreksvoering in Beweging 

Motiverende Gespreksvoering is een directieve persoonsgerichte begeleidingsstijl om verandering van gedrag te bevorderen door ambivalentie ten opzichte van verandering te helpen verhelderen en oplossen (Miller, 2002).

Bij Motiverende Gespreksvoering staat gedragsverandering centraal. Voor een gezond bedrijf kan het bijvoorbeeld gaan om stoppen met roken, meer bewegen of afvallen. Maar je kan ook denken aan meer werkgerelateerde veranderingen, zoals beter leren samenwerken, beter plannen of zichtbaarder worden.

Het uitgangspunt is dat gedragsverandering alleen mogelijk is als iemand innerlijk gemotiveerd is en zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar nieuwe gedrag. De begeleider ondersteunt daarbij en lokt de verandering uit, maar legt geen verandering op. Als begeleider ga je op zoek naar aanknopingspunten die de behoefte aan verandering kunnen versterken. Het gaat om maatwerk. Essentieel is een empathische begeleidingsstijl: respectvol, kalm, uitnodigend en stimulerend. Mensen die willen veranderen hebben vaak een interne twijfel: iemand wil wel veranderen, maar ziet ook de voordelen van het huidige/oude gedrag in. Gedrag veranderen is niet gemakkelijk, het gaat vaak langzaam en met kleine stapjes. Het heen en weer getrokken worden tussen de voordelen en nadelen van veranderen is ambivalentie. In een oordeelloos en gelijkwaardig gesprek gaan begeleider en coachee ambivalentie exploreren en op zoek naar verandertaal. Daarmee neemt de intrinsieke motivatie om te veranderen toe en wordt de kans op duurzame verandering groter.

Waarom in Beweging?
Bewegend leren is effectiever dan passief leren. Door mensen actief te betrekken bij de inhoud, kunnen ze keuzes en gedrag voelen en ervaren. We gaan ervan uit dat wie fysiek beweegt ook mentaal gaat bewegen. Er ontstaat meer ruimte voor verrassende ideeën, nieuwe invalshoeken en creatieve oplossingen. Trainingen zijn interactiever en doeltreffender, waardoor kennis en vaardigheden beter beklijven.

X
X