Laatste nieuws

Word ook lid van het SPort Inclusion Network

Sport is voor en van iedereen en moet voor iedereen toegankelijk zijn – ongeacht geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, leeftijd, handicap of sociale status. Een aantal groepen in onze samenleving, waaronder mensen met een migratieachtergrond – in het bijzonder vrouwen en meisjes – ervaren helaas belemmeringen bij het deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. De inclusie van deze specifieke doelgroepen in de sport en het streven naar meer diversiteit in kaderfuncties vragen om continue aandacht.

SPIN waardevol voor Huis voor Beweging
Tegen deze achtergrond is het Sport Inclusion Network – SPIN opgericht: om kwesties van uitsluiting in de sport aan te pakken en sport ten volle te benutten als middel voor sociale inclusie en integratie. Het SPIN-netwerk stimuleert de inclusie en deelname van migranten, etnische minderheden, vluchtelingen en andere kwetsbare groepen in en door sport. Huis voor Beweging is medeoprichter en overtuigd lid van dit waardevolle netwerk en participeert tevens in het bestuur van de organisatie.

“Everyone has the right to play sports – regardless of origin, age, gender and physical ability! SPIN is committed to equal access to sports for all and to making sports organisations more diverse so that everyone can participate and be heard. Our network is vibrant and committed – and we are looking for more organisations to join us in making sport more inclusive!”
Victoria Schwenzer, Camino Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich GmbH, Germany

Ontwikkeling SPIN
In 2010 lanceerden zeven toegewijde NGO’s en sportorganisaties uit heel Europa het eerste SPIN-project om de ondervertegenwoordiging van migranten, etnische minderheden en asielzoekers in de reguliere sport aan te pakken. De groep evolueerde naar een informeel netwerk dat een reeks innovatieve initiatieven en projecten implementeerde, waaronder ESPIN, Sport Welcomes Refugees, SPIN Women, SPIN Refugees en SPIN Youth. In 2023 hebben we een volgende logische stap gezet om het netwerk open te stellen voor organisaties en groepen in andere delen van Europa en in het Mondiale Zuiden.

“SPIN is a space and platform for collective dialogue, guidance, methods and knowledge sharing, networking, partnerships, and collaboration on key sport inclusion matters at national and international levels. Its strength among many, is its collegiate, innovative, evidence based and creative approach to understanding and impacting issues that often have nuanced regional or national context outcomes & impacts, whilst at the same time these sport inclusion issues also carrying broader international outcomes and impacts.”
Des Tomlinson, Football Association of Ireland

Ook deelnemen?
Een lidmaatschap van het netwerk kost bijna niets, maar heeft wel verschillende voordelen.

  • Actief deel uitmaken van een internationaal netwerk dat sociale inclusie in en door sport bevordert.
  • Uitwisselen van good practices met deskundigen en mensen uit de praktijk.
  • Samen ideeën ontwikkelen voor een meer inclusieve sport.
  • Bijwonen van (online) netwerkbijeenkomsten die leden verbinden en door gezamenlijke initiatieven de impact vergroten.
  • Ondersteunen van sportverenigingen en initiatieven om de sport inclusiever te maken.
  • Partnerschappen aangaan voor samenwerkingsprojecten onder het Erasmus+ programma.

Meer informatie en lidmaatschap

Lees alles over SPIN in de informatie flyer

Info over lidmaatschappen:

 

 

 

 

 

X
X