Laatste nieuws

Wereldmeiden: een mooie samenwerking!

Het project wereldmeiden wordt uitgebreid gemonitord en geëvalueerd. Zo kan het project in de toekomst verder verbeteren. Gelukkig zijn er al veel positieve ervaringen. De projectleiders van de eerste tranche zijn gevraagd opbrengsten en positieve gebeurtenissen te delen.

Verbreding en verduurzaming netwerk
De projectleiders zijn over het algemeen enthousiast over de verbreding van het netwerk van hun organisatie door deelname aan Wereldmeiden. Bestaande relevante contacten zijn versterkt en nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan. Partijen als Vrouwenplatform Carree, Vluchtelingenwerk, onderwijs, welzijnsorganisaties en lokale sportbedrijven worden genoemd. De samenwerking met lokale sportverenigingen, gemeente, vrijwilligerscentrales en samenwerkingsverbanden van maatschappelijke organisaties springen ook in het oog. Enkele nieuwe netwerken hebben een duurzaam karakter en zullen de aanpak van Wereldmeiden voor deze en/of wellicht andere doelgroepen in de toekomst voortzetten. Meermaals is gevraagd: “Kunnen we dit ook voor jongens/oudere vrouwen doen?”

“Het kost tijd om de juiste betrokken mensen te vinden, maar als dat lukt kan je er verder op bouwen.”

Bewustwording over de (on)vanzelfsprekendheid van ‘inclusief sporten’
De grootste opbrengst volgens een projectleider is de bewustwording dat sporten en bewegen in andere culturen niet zo vanzelfsprekend is als in onze cultuur. In Nederland groeien we op met een verenigingscultuur waar zowel mannen als vrouwen gezamenlijk sporten en bewegen. In andere culturen is dit minder het geval. De projectleider vindt het interessant om te bekijken op welke manier we sporten en bewegen wel voor iedereen toegankelijk kunnen maken. Andere projectleiders geven aan dat door Wereldmeiden een nieuwe doelgroep in beeld is. En dat het goed is voor de bewustwording van de organisatie dat het creëren van specifiek sportaanbod voor deze doelgroep nog te weinig gebeurt.

“We kunnen niet altijd verwachten dat andere culturen zomaar even in onze manier van doen meegaan. Dat kost tijd en begrip om te komen tot een bepaalde samenwerking.”

Interessant en gevarieerd sportaanbod werkt enthousiasmerend
De samenwerking met verschillende sportverenigingen en andere sportaanbieders om te komen tot een gevarieerd aanbod is iets waar de projectleiders trots op zijn. Dit gaat goed bij de verschillende projecten en werkt enthousiasmerend voor betrokkenen en deelnemers. Volgens een projectleider is deze samenwerking onmisbaar en als link naar het structurele beweegaanbod belangrijk. Een beweegactiviteit aanbieden kunnen ze ook zelf, maar dan komen de deelnemers niet in aanraking met de sportvereniging. Wanneer dit wel gebeurt dan zal de drempel naar deze vereniging volgens de projectleider lager worden. Daar ligt ook een belangrijke taak voor de MDT’ers.

“Zo bijzonder dat meiden op deze leeftijd er voor kiezen om de nieuwkomers in onze samenleving hierbij te helpen!”
“Wereldmeiden is een ontzettend waardevol project waarbij echt meiden geholpen kunnen worden om door middel van sport te integreren!”

X
X