Laatste nieuws

Vitalis zet BeweegKuurGLI met succes in

De fysiotherapiepraktijk van Vitalis ligt in Zuidveen, onder de rook van Steenwijk in Overijssel. De praktijk heeft een brede kijk op gezondheid en vitaliteit en gaat uit van de veerkracht en drijfveren van mensen, om een vitaal leven te leiden. Er zijn al meerdere groepen BeweegKuurGLI met succes afgerond. Huis voor Beweging ging in gesprek met Henny Biemans, die al vanaf het begin betrokken is bij de inzet van de BeweegKuurGLI en een passie heeft voor de GLI.

Alle huisartsen werken mee
Als deelnemers zich aanmelden vindt de intake op de praktijk plaats bij de leefstijlcoach of fysiotherapeute. Alle andere activiteiten zijn in de praktijk of buiten of bij een sportaanbieder. Bijna alle huisartsen, en zelfs een aantal specialisten uit het ziekenhuis, wijzen potentiële deelnemers door naar de fysiotherapiepraktijk. Henny:” Ik denk dat dit wel een van de belangrijke successen is, dat alle huisartsen meewerken. We hebben tot nu toe al ruim 300 deelnemers doorverwezen gekregen.”
In ons team zitten 4 leefstijlcoaches, die de gesprekken met de deelnemers doen, een diëtist die zich bezighoudt met voedingsadvies en een fysiotherapeut, die beweegadviezen geeft.  Henny: ”De samenwerking tussen de professionals is erg goed. We vullen elkaar aan en de deelnemer staat centraal. De groepsbijeenkomsten kunnen beter bezocht worden.  Je merkt dat sommige deelnemers het spannend vinden om bij elkaar te komen. We zijn wel een beetje zoekende hoe we dit anders vorm kunnen geven.”

Samenwerking met gemeente
Voor deelnemers aan de BeweegKuurGLI is het vaak een te grote stap om bij het reguliere sport- en beweegaanbod te gaan sporten. Via Sociaal werk de Kop biedt Vitalis gratis beweegworkshops aan. Ook proberen ze via de plaatselijke sportverenigingen workshops te organiseren om deelnemers te laten proeven aan de verschillende sporten die in Steenwijkerland aangeboden worden. “Zelf initiëren we het Nordic Walking, elke woensdagmiddag, en proberen we minstens 2 keer per maand een Walking Bootcamp te organiseren in het bos. We proberen voor iedereen een passend beweegaanbod aan te bieden”, vertelt Henny. “De zorgverzekering vergoedt deze uren niet, en op deze manier kunnen we meer bereiken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de deelnemers doorstromen naar regulier sport- en beweegaanbod.”

Behoefte aan GLI+
Veel deelnemers hebben een BMI hoger dan 35.  25% heeft een BMI hoger dan 40. Is de reguliere GLI hiervoor wel voldoende? Henny: “Vaak speelt psychische problematiek een rol. Hiervoor zou misschien een GLI+ beter zijn. Je ziet vaak dat er pas kan worden afgevallen, als deelnemers beter scoren op de welzijnsschaal. Op dit moment proberen we dat, in overleg met cliënt en huisarts, via de extra psychologische ondersteuning te regelen.

Wat gaat goed?

  • Een groot deel van de deelnemers gaat uiteindelijk bewegen. Mensen geven allemaal aan dat ze zich fitter voelen.
  • Het contact met de huisarts is erg goed, omdat vanaf het begin de huisartsen betrokken zijn. De lijnen zijn kort.
  • De multidisciplinaire samenwerking verloopt goed.

Wat kan beter?

  • Het aantal deelnemers aan de groepsbijeenkomsten kan beter.
  • Voor een aantal deelnemers zou er meer aandacht voor de psychologische zorg moeten zijn.
  • Er is behoefte om meer met activerende werkvormen te werken, maar daar is nog wat ondersteuning voor nodig.
  • Beter invoeren in het GLI-register en vaker terugkoppelen naar de huisarts. Dat vraagt veel tijd met zoveel deelnemers.
X
X