Laatste nieuws

Succes in Eindhoven

Imke Marks, projectleider Wereldmeiden-Wereldgozers MDT in Eindhoven deelt haar ervaring.

Wat het project in Eindhoven succesvol maakt, is de fijne samenwerking tussen de diverse partijen: ISK, Opleiding Summa Social Work, sportregisseurs van de gemeente. De contactpersoon bij de ISK-school, waar de deelnemers vandaan komen, is echt een ambassadeur voor het project. Zo’n ambassadeur is belangrijk omdat deze persoon een korte lijn heeft met de deelnemers en mentoren van de leerlingen.  De buddy’s worden begeleid door twee derdejaars studenten van Summa Social Work. Zij hebben dit als afstudeerproject en zijn gemotiveerd om mee te werken. Dit werkt erg goed. De samenwerking met de sportregisseurs van gemeente zorgt ervoor dat jongeren gemakkelijk binnenkomen bij sportverenigingen waar ze verschillende sporten kunnen uitproberen. [Lees verder].

Schakelen en evalueren
In Eindhoven zijn we gestart met Wereldmeiden. De aandachtspunten die uit de evaluatie van Wereldmeiden kwamen, hebben we meegenomen bij de Wereldgozers. Ik merk wel dat er bij Wereldgozers weer andere aandachtspunten zijn. Het is belangrijk dat we blijven schakelen en evalueren, zodat we kunnen aanpassen als het nodig is. De ingrediënten voor succes zijn: goede samenwerking in het netwerk, de juiste ambassadeurs vinden, goede communicatie en een kleine gemotiveerde projectgroep.
Op dit moment hebben we de carrousel afgerond en zijn we met de Wereldgozers gestart met sporten bij de vereniging. Negen van de dertien deelnemers willen voetballen. Omdat er in Eindhoven wachtlijsten zijn voor voetbal is er nu een trainer geregeld die bij een club de trainingen voor de Wereldgozers gaat verzorgen. Dit konden we organiseren dankzij de goede samenwerking met een sportregisseur van de gemeente.

Samenwerking Summa
De docent van de ISK-school hoefde niet lang na te denken toen wij vorig jaar de kans boden om mee te doen met het project Wereldmeiden. Na het succes met Wereldmeiden zijn nu de jongens aan de beurt. De studenten met een vluchtelingenstatus komen uit de ISK-schakelklas van de opleiding VOAT van Summa Plus. Binnen de opleiding Social Work van Summa Zorg en Welzijn is veel enthousiasme voor de rol van buddy. Meer win-win kun je in je project niet hebben!
En dat de buddy’s goed in hun rol zitten blijkt wel uit de reactie van student Ilja: “Het is een mooie manier om de sociale integratie te verbeteren. Door middel van samenwerken dingen leren en plezier maken. Focus op leuk en leerzaam. Ik had verwacht dat de deelnemers terughoudender zouden zijn, maar ze zijn heel open en enthousiast”.   

Barrières
Uit onderzoek is gebleken dat jongeren met een niet westerse achtergrond de weg naar een sportclub vaak niet vinden. De docent van het Summa benoemt als barrières: de kosten voor een sport, het opgroeien tussen twee culturen, gebrek aan tijd, slechte bereikbaarheid sportaccommodaties en het onvoldoende welkom voelen in de sportvereniging. Een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en de onbekendheid met de Nederlandse sportcultuur vormen een extra drempel voor jongeren met een vluchtelingenachtergrond. De ervaring van de docent is dat Wereldmeiden-Wereldgozers MDT veel van deze belemmeringen wegneemt en sport inzet als ‘inburgeringstool’.

Leerzame ervaring
Meedoen aan het project is voor de ISK-leerlingen een hele nieuwe en leerzame ervaring. Naast de kennismaking met de diverse sporten, maken ze contact met Nederlandse jongeren. Er wordt van de deelnemers zelfredzaamheid gevraagd. Misschien worden ze nu nog allemaal geen lid van een vereniging maar het zaadje is wel geplant.  Op de vraag wat Abdijabar (deelnemer) leuk vond aan het project begint hij enthousiast te vertellen dat hij graag wedstrijden wil voetballen. Omdat het Nederlands nog moeilijk voor hem is, geeft hij niet rechtstreeks antwoord op de vragen maar aan zijn gezichtsuitdrukking is te zien dat hij net weer een leuke voetbaltraining heeft gehad. Woorden zijn niet altijd nodig. 

X
X