Laatste nieuws

PON-stappenplan voor aanpak overgewicht en obesitas

Vanaf half januari staat er een Stappenplan op de PON website voor de aanpak van overgewicht en obesitas conform de huidige richtlijn en zorgstandaard en inzichten uit de praktijk en wetenschap. Hierop is o.a. de tabel te zien met de mogelijke ‘medische’ onderliggende oorzaken en bijdragende of in standhoudende factoren van overgewicht en obesitas. Per mogelijke onderliggende factor is een stappenplan gemaakt om zo de juiste zorg op de juiste plaats te verkrijgen en ook om ervoor te zorgen dat breder gekeken wordt dan alleen het doorsturen naar een erkend GLI programma, zodat de juiste personen in de erkende GLI programma’s komen en daarmee positieve ervaringen hopelijk groter worden.

X
X