Laatste nieuws

Ondertekening Pledge Laaggeletterdheid

huis-voor-beweging-002 Versterking samenwerking gezondheid en geletterdheid: Werken aan een integrale aanpak op het gebied van overgewicht en gezondheidsvaardigheden. Lesmateriaal ontwikkelen voor het bewegend leren van taal, medewerkers opleiden om laaggeletterdheid te signaleren en partijen bij elkaar brengen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan de aanpak van laaggeletterdheid. Dit is een greep uit de beloften van de partijen die zich 22 november aansloten bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid…

Relatie gezondheid en geletterdheid
Mensen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie, hebben in veel gevallen een slechtere gezondheid dan geletterde mensen. Ze maken vaker gebruik van de zorg, ze hebben minder kennis over gezondheid en meer moeite met therapietrouw en zelfzorg. Ook hebben zij een grotere kans eerder te sterven.

Taalscholing en gezondheid
Er is voor laaggeletterden veel winst te behalen. Taalscholing maakt niet alleen taalvaardiger, maar ook gelukkiger, zelfredzamer, actiever en laaggeletterden voelen zich na het volgen van scholing zowel fysiek als psychisch gezonder. Alle partners van de alliantie beloven zich actief inzetten om laaggeletterdheid in Nederland terug te dringen.

Nieuwe partners
Op 22 november tekenden in Den Haag twaalf nieuwe partijen uit alle sectoren van de samenleving de pledge Alles is gezondheid…. Hiermee heeft de Alliantie gezondheid en geletterdheid inmiddels 69 partners. De partners die zich vandaag aansluiten zijn: GGD Gelderland Zuid, Goedkoop Gezonde Voeding, HANNN, Huis voor de Beweging, Kans voor de Veenkoloniën, Staatsbosbeheer, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, TopTaal, Piëzo, Universiteit Maastricht, Weten & Eten en Wester & Van Doorn.
De Alliantie gezondheid en geletterdheid is een initiatief van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid… en Stichting Lezen & Schrijven. De ondertekening vond plaatst tijdens 3 x G: Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond. Een bijeenkomst georganiseerd door de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en de Alliantie gezondheid en geletterdheid.

Bijdragen Huis voor Beweging aan de Pledge:

  • (door)Ontwikkelen van programma’s en methodieken waarbij bewegen wordt gekoppeld aan taal. Niet alleen is bewegen belangrijk voor de ontwikkeling van de motoriek van kinderen maar bewegen is ook belangrijk bij het leren van taal. Jonge kinderen maar ook volwassenen leren begrippen als onder, over, boven, tussen door ze bewegend te ervaren. Hier spelen we op in tijdens het aanbieden van beweegmomenten maar ook door bewust beweegmomenten in te zetten om taal onder de knie te krijgen. Door bewegend de begrippen te ervaren en te ontdekken wordt geleerd tijdens het spel. Voor iedereen geldt dat in beweging met taal gespeeld kan worden op veel verschillende manieren. In plaats van leren achter een tafeltje, komt men letterlijk in beweging. Leren gaat dan even niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam.
  • In samenwerking met relevante organisaties ontwikkelen van materialen voor ouders en opvoeders om te leren hoe zij op een speelse manier actief kunnen bijdragen aan de taalontwikkeling van hun kind.
  • (door)Ontwikkelen van programma’s en methodieken die professionals binnen het onderwijs, de opvang en taalonderwijs ondersteunen in het uitvoeren van taalvaardigheidsprogramma’s door middel van bewegende werkvormen.

pledge-ondertekening-22-11-2016-007

 

X
X