Laatste nieuws

MDT’ers vertellen over de praktijk van Wereldmeiden

Wij, leerlingen van de opleiding Sport en Bewegen, niveau 4, van het ROC van Twente, organiseren wekelijks leuke en sportieve activiteiten voor de deelnemers van Wereldmeiden. Deze meiden komen niet van hier en zijn gevlucht uit hun thuisland naar Nederland. Voor deze groep is het erg moeilijk om te integreren, te socialiseren en kennis te maken met onze (sport)cultuur. Wij doen de MDT met onze hele klas van 21 leerlingen. Elke week organiseren 3-4 leerlingen een sportactiviteit voor deze meiden. Dit doen we samen met de organisatie Sportaal. Wij hebben een budget gekregen om deze aan leuke activiteiten te besteden. Aan ons is de taak om de activiteiten telkens ruim op tijd te organiseren, zodat de meiden gemotiveerd en enthousiast blijven en wij als leerlingen hier ook wat van kunnen leren.

De aftrap
Op dinsdag 22 september was de aftrap van het project en zijn we begonnen met de sportactiviteiten. We (de meiden van Sport & Bewegen) kwamen aan bij de voetbalclub Sparta waar deze keer de sportmiddag georganiseerd werd. De eerste activiteit was Game2play.  De deelnemers deden, een paar activiteiten, zoals bubbelvoetbal, speerwerpen en een spel met kleuren om je reactievermogen en snelheid te testen. Deze activiteiten waren bedoeld om beter in contact te komen met de doelgroep. Het samenwerken stond centraal.

Uiteindelijk is de bedoeling dat de meiden zelfstandig naar een sportclub gaan en daar dus ook contact maken met andere meiden en jongens. De meiden van de opleiding Sport & Bewegen vonden het een superleuke middag. Aan de reacties en gesprekken met de meiden merkten we dat de wereldmeiden daar hetzelfde over dachten.  Het was een goed georganiseerde middag. De jongens uit onze klas regelen alles rondom de activiteiten (materialen, accommodatie, e.d.) en maken afspraken met de sportverenigingen. De meiden uit de klas voeren de activiteiten uit en begeleiden de deelnemers (vervoer, samen sporten, e.d.).

Het project Wereldmeiden
Met het project Wereldmeiden willen we de integratie verbeteren van meiden, in de leeftijd van 14-29 jaar, die net in Nederland zijn komen wonen. Samen sporten met andere meiden biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, participatie en sociale contacten te bevorderen. Door te bewegen worden meiden energieker en daardoor krijgen ze meer motivatie om ook aan andere activiteiten deel te nemen. De bedoeling van Wereldmeiden is dat de meiden hun sociale netwerken voor elkaar ontsluiten en dat er nieuwe vriendschappen ontstaan.

Ondertussen zijn we al een paar weken verder en hebben we al een aantal leuke sportactiviteiten georganiseerd, zoals volleybal, voetbal, schaatsen, basketbal, badminton en hockey.

Door: leerlingen Sport en Bewegen niveau 4 van het ROC van Twente
Meer informatie over Wereldmeiden MDT

X
X