Laatste nieuws

Klaar voor de start! Doetinchem

Eind 2023 volgde Bas Temmink, buurtsportcoach bij Sport-ID in Doetinchem, de training voor projectleider Wereldmeiden-Wereldgozers MDT. We spraken Bas een half jaar later over zijn aanpak bij het opbouwen van een lokaal netwerk en het voorbereiden van de projecten in september.  Een superpositief gesprek met een projectleider, die alles in gereedheid heeft gebracht en niet kan wachten om na de zomer met de jongeren te beginnen. Succes verzekerd!

Echt iets voor mij!
Na zijn HBO-studie Sport, Gezondheid en Management aan de HAN komt Bas via een lange reis, waarin hij veel werkervaring opdoet met diverse kwetsbare doelgroepen, aan het werk bij Sport-ID. In zijn nieuwe functie als buurtsportcoach krijgt hij meteen het MDT-project Wereldmeiden-Wereldgozers toegeschoven. Bas: “Dat project is echt iets voor mij! Ik heb een goede klik met jongeren in deze leeftijd en vind het mooi om hen te helpen een mooie stap in het leven te zetten en iets toe te voegen aan hun leven.”

Een duurzaam netwerk opzetten
De eerste stap in de uitvoering is het bouwen aan een duurzaam lokaal netwerk. Wat voor veel projectleiders een uitdaging is, ging bij Bas eigenlijk vanzelf. “Omdat ik hier nieuw was, heb ik navraag gedaan bij mijn collega’s, goed doorgevraagd in hun netwerk en ben ik via, via uitgekomen bij de mensen die ik nodig heb voor mijn project.” Dat vragen en doorvragen leverde veel tijdwinst op, bij het leggen van de essentiële contacten.

Buddy’s via MBO Sociaal werk
Voor het bereiken van jongeren die de buddyrol in het project kunnen vervullen kwam Bas uit bij het Graafschap College, waar een docent van de opleiding Social Work het projectidee omarmde. Bas heeft net een presentatie gehouden in 2 klassen van 2e jaars studenten. “Sommige jongeren waren ongeïnteresseerd, maar er waren ook heel geïnteresseerde jongeren bij. Zij stelden allerlei verdiepende vragen. En, ik hoef er maar een paar uit elke klas te hebben, om een hele groep te vormen”, reflecteert Bas hoopvol op zijn opterden. Binnenkort volgen nog twee klassen en in september eventueel nog een paar eerste jaars klassen. De jongeren krijgen voor hun MDT (Maatschappelijke Diensttijd) een MDT-certificaat, maar kunnen daarnaast de kennis en ervaring die ze binnen het project opdoen inzetten voor schoolopdrachten. Ze kiezen allemaal vrijwillig om wel of niet mee te doen. Bas rekent erop dat hij zodoende alleen de intrinsiek gemotiveerde jongeren bereikt. “De derde jaars studenten moeten ook nog een evenement organiseren. Misschien kan dat ook wel binnen Wereldmeiden-Wereldgozers. Ik zie veel kansen en mogelijkheden”, vertelt Bas enthousiast.

Deelnemers via ISK
Via het algemene mailadres probeert Bas contact te leggen met het ISK Doetinchem. Dat lukt niet meteen, maar via meerdere mails en contacten komt hij wel bij een enthousiaste contactpersoon uit. Samen maken zij het plan om jongeren te benaderen die al iets langer in Nederland zijn, de taal al een beetje beheersen en toe zijn aan een volgende stap. De werving begint pas in september, als bekend is welke leerlingen dan (nog) op de school zitten. De Sportcarrousel vindt plaats tijdens of aansluitend op schooltijden, zodat jongeren die niet in Doetinchem wonen makkelijker mee kunnen doen. Het ISK zal ondersteunen bij het aanmelden van de leerlingen en bij het invullen van vragenlijsten, omdat die opgave nog wat te groot is voor deze groep.

Bijeenkomsten
Bas organiseerde een aantal meetingen waar alle lokale betrokkenen elkaar leerden kennen en samen afspraken maakten over de uitvoering. Naast het Graafschap College en het ISK waren hierbij ook aanwezig de GSF (Gelderse Sport Federatie, provinciale projectleiding WM-WG) en Laborijn (uitvoeringsorganisatie van o.a. wet Inburgering in Doetinchem). “Als ik te weinig deelnemers heb, dan kan ik in september nog via Laborijn werven”, legt Bas uit, “maar ik verwacht voldoende leerlingen vanuit het ISK.” Miranda Wassink is vanuit de GSF is betrokken en ondersteunt het lokale proces en de uitvoering, met name in de beginfase.
De aanpak van Bas heeft naar eigen zeggen geleid tot meer draagvlak bij betrokken personen en instanties. Bas: “Ik krijg er energie van om de juiste mensen bij elkaar te brengen. Ik weet hoe ik dat moet doen, dat merkte ik ook al tijdens mijn studie.”

Locatie
De werklocatie van Sport-ID op Sportpark Zuid is ideaal. Bas ziet het helemaal voor zich. Via collega’s met de juiste contacten de sportverenigingen betrekken en vragen leuke clinics te verzorgen, gebruik maken van de buitenruimte zolang het weer dat toelaat en daarna de SaZa Topsporthal in. “Op het sportpark wordt freerunning aangeboden, dat lijkt me gaaf voor de jongeren. In de SaZa hal zitten allerlei hallen: de turnhal, de volleyhal, fitness, judo en karate, ….Ik zie veel kansen en mogelijkheden!”, licht Bas de verdere plannen toe.

Leuke tijd is pure winst
Is er dan helemaal niets, wat een beetje tegenzit? Nou, een heel klein minpuntje weet Bas wel te benoemen. “Na de training wilde ik heel snel beginnen. Maar dat is niet het ritme van het onderwijs. Ik heb nu een half jaar implementatietijd achter de rug. Dat is lastig voor mijn motivatie. Ik zie nog geen resultaat en wil er zo graag iets moois van maken. Leuke sporten aanbieden, mooie sporten waarin jongeren zich verder willen ontwikkelen, jongeren laten kennismaken met nieuwe doelgroepen, een sfeer creëren waarin deelnemers zich welkom voelen, gezien en gehoord worden….. Maar ach, als ze gewoon een leuke tijd hebben is dat eigenlijk ook al pure winst.” En zo eindigt Bas een vraag over een minpuntje toch weer positief!

X
X