Over Bewegen en Taal

Professionals in de opvang weten hoe belangrijk spelen, ervaren en bewegen zijn voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Kinderen zijn niet gemaakt om veel te zitten. Bewegen zorgt voor nieuwe energie, waardoor kinderen zich na een beweegtussendoortje beter kunnen concentreren. Maar ook tijdens het bewegen kan je werken aan de ontwikkeling, bijvoorbeeld aan taalontwikkeling. Bewegen tijdens het leren van nieuwe woorden vergroot niet alleen het plezier in leren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen makkelijker leren én het geleerde beter en langer onthouden als zij bewegen tijdens het leren. Tijdens het bewegen gaat er meer bloed en zuurstof naar de hersenen. Rekenen, taal, logisch nadenken en redeneren stimuleren vooral de linker hersenhelft. Bij bewegen gebruiken kinderen de rechter hersenhelft. Het mooie van leren door beweging is, dat er een verbinding wordt gelegd tussen de linker- en rechter hersenhelft.

Beweging zorgt voor impliciet leren; kinderen leren nieuwe woorden zonder dat ze zich ervan bewust zijn. Kernwoorden hierbij zijn kijken, (na)doen, luisteren en ervaren.

In deze workshop leer je hoe je de natuurlijke drang tot bewegen en ervaren van jonge kinderen kunt inzetten voor de taalontwikkeling en het vergroten van de woordenschat.

Kijk in de trainingsagenda of er een workshop is gepland. Hier kun je ook direct inschrijven & aanmelden.
Voor meer informatie over de workshop Bewegen en Taal of om Bewegen en Taal in te zetten binnen de opvang, neem contact op via info@huisvoorbeweging.nl

X
X