Overgewicht bij jongeren

De groeiende prevalentie van overgewicht en obesitas onder jongeren is alarmerend, want ook in deze leeftijdscategorie leidt overgewicht tot gezondheidsrisico’s als type 2 diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, orthopedische klachten, etc. Daarnaast leidt overgewicht en obesitas bij jongeren tot psychische problemen. Naast de gevolgen voor de gezondheid, hebben jongeren met overgewicht een hoger risico om op volwassen leeftijd ook obees te zijn. Deze resultaten onderstrepen het belang van preventie van overgewicht en obesitas op jonge leeftijd.

Body Mass Index (BMI)
Voor volwassenen wordt de Body Mass Index (BMI) gebruikt om de mate van overgewicht te bepalen. BMI is het gewicht (in kilo’s) gedeeld door de lengte in het kwadraat (in meters). Bij volwassenen spreekt men van overgewicht bij een BMI hoger dan 25 en van obesitas bij een BMI hoger dan 30. Dit noemt men de afkapwaardes.

Ook voor jongeren is de BMI een snelle en gemakkelijke methode om de mate van overgewicht te bepalen. Maar daarvoor moeten wel aangepaste afkapwaardes worden gebruikt. Tijdens de groeifase verandert namelijk de hoeveelheid vetweefsel. Bovendien is de BMI bij jongeren geslachtsafhankelijk: meisjes hebben gemiddeld een iets hogere BMI dan jongens.

X
X