Onderzoek RealFit

RealFit is een Bewezen effectieve interventie op basis van lange termijn effect onderzoek.

Om de lange-termijn effecten van RealFit te onderzoeken is een studie uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Bij zowel de interventie- als de controlegroepen is BMI, buikomtrek, lichamelijke fitheid, beweeggedrag, eetpatroon en lichaams- en zelfwaardering gemeten.

Het RealFit onderzoek laat op de lange termijn verbeteringen zien in de interventiegroep op zowel de fysieke (de BMI z-score en de buikomtrek gedaald en de lichamelijke fitheid verbeterd) als de mentale gezondheid (de zelfwaardering en de lichaamswaardering, is meer toegenomen dan in de controlegroep). Deze resultaten leiden ertoe dat RealFit gezien kan worden als een effectieve interventie voor jongeren met overgewicht. Het is daarnaast ook een cursus die goed toepasbaar is in de praktijk en zich richt op alle vier de pijlers die belangrijk zijn bij het effectief bestrijden van overgewicht bij jongeren, namelijk voeding, bewegen, gedrag en ouderparticipatie.

Dit bij elkaar genomen leidt ertoe dat RealFit als enige interventie op het gebied van overgewichtpreventie in februari 2014 is erkend door het Centrum Gezond Leven als ‘bewezen effectief: goede aanwijzingen voor effectiviteit’.

Erkende_interventie-groen+URL

Long-Term Effects of the RealFit Intervention on Body Composition, Aerobic Fitness, and Behavior (Bartelink, 2014)

X
X