Over de cursus RealFit

Het cursusmateriaal van RealFit bestaat uit een handboek en een werkboek. Het handboek omvat: achtergrondinformatie, inhoud en opbouw van de cursus en de handleiding voor de docenten. Het werkboek is speciaal voor de deelnemers en hun ouders.

De methode RealFit bestaat uit:

  • een voorlichtingsbijeenkomst
  • een intakegesprek
  • 13 beweeglessen
  • 3 voedingslessen
  • 4 individuele consulten met een diëtist
  • 10 vaardigheidslessen van een uur gegeven door een gedragstherapeut
  • 3 ouderavondenmeetmomenten voor en na het programma.

RealFit wordt uitgevoerd door een projectleider, een beweegprofessional, een diëtist en een psycholoog/gedragstherapeut.
Er wordt nauw samengewerkt met lokale organisaties zoals onder andere: scholen, huisarts, fitnesscentrum, leefstijlcoach, welzijn en sportverenigingen.

In het handboek RealFit staat alle informatie die op beleids- en uitvoerend niveau nodig is om de implementatie en de uitvoering van RealFit op een uniforme en een kwalitatief goede manier te laten plaatsvinden. Gezien de multidisciplinaire aanpak is het programma bruikbaar voor iedereen die vanuit zijn professie te maken heeft met de gezondheidsverbetering en sportstimulering van jongeren met overgewicht. De voorbereiding, organisatie, realisatie en evaluatie van de cursus staan beschreven, evenals de inhoud van de lessen.

X
X