Ontstaan, effectiviteit en verspreiding

Ontstaan
In Nederland is één op de acht kinderen te zwaar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 20 jaar geleden. Overgewicht wordt momenteel zelfs als een van de grootste gezondheidsrisico’s gezien. Gelukkig is er veel aandacht voor de problemen van deze generatie en worden er veel initiatieven ontwikkeld om de problemen aan te pakken.

De Universiteit Maastricht doet al sinds 2000 onderzoek naar de effectiviteit van diverse vormen van (cognitieve) gedragstherapie van kinderen. Opvallend is dat er geen aanbod was dat zich specifiek richt op jongeren met overgewicht in het voortgezet onderwijs. Kinder-, jeugd- en huisartsen moesten veelal volstaan met een eenmalig leefstijladvies of verwijzen naar individuele begeleiding door diëtisten van de Thuiszorg. Dit werd door de GGD Westelijke Mijnstreek, het Huis voor de Sport Limburg en de dienst voedingsvoorlichting en dieetadvisering van de Thuiszorg Westelijke Mijnstreek als onvoldoende effectief ervaren. Vandaar dat deze partijen het initiatief hebben genomen om in 2003 gezamenlijk de pilot RealFit op te zetten voor jongeren van 13 tot 18 jaar met overgewicht. De eerste pilot was een groot succes en in meerdere vervolgprojecten is de methodiek verder doorontwikkeld.

Effectiviteit
Om de lange-termijn effecten van RealFit te onderzoeken is een studie uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Bij zowel de interventie- als de controlegroepen is BMI, buikomtrek, lichamelijke fitheid, beweeggedrag, eetpatroon en lichaams- en zelfwaardering gemeten.

Het RealFit onderzoek laat op de lange termijn verbeteringen zien in de interventiegroep op zowel de fysieke (de BMI z-score en de buikomtrek gedaald en de lichamelijke fitheid verbeterd) als de mentale gezondheid (de zelfwaardering en de lichaamswaardering, is meer toegenomen dan in de controlegroep). Deze resultaten leiden ertoe dat RealFit gezien kan worden als een effectieve interventie voor jongeren met overgewicht. Het is daarnaast ook een cursus die goed toepasbaar is in de praktijk en zich richt op alle vier de pijlers die belangrijk zijn bij het effectief bestrijden van overgewicht bij jongeren, namelijk voeding, bewegen, gedrag en ouderparticipatie.

Verspreiding
In de afgelopen jaren is RealFit al meer dan 75 keer uitgevoerd en het succes ging tot ver over de provinciegrenzen heen, zelfs tot in het Caraïbisch gebied. Dankzij de Sportimpuls subsidies heeft de landelijke verspreiding een enorme boost gekregen.

Om de interventie nóg beter landelijk uit te kunnen rollen, heeft Huis voor de Sport Limburg, een provinciale sportorganisatie, het eigenaarschap van RealFit overgedragen aan Huis voor Beweging.

Wij werken op landelijk niveau en kunnen daardoor RealFit breed uitzetten, ondersteunen en innoveren. Wij delen dezelfde passie als Huis voor de Sport Limburg: mensen in beweging brengen, vooral diegenen die daar wat extra hulp bij nodig hebben. RealFit is bij Huis voor Beweging dus in goede handen.

X
X