Over RealFit

RealFit is een cursus voor jongeren met (beginnend) overgewicht.

Binnen RealFit gaan jongeren actief aan de slag in het fitnesscentrum en worden begeleid door een diëtist en een gedragsdeskundige. RealFit is geen streng dieet volgen: het belangrijkste is dat jongeren zich beter gaan voelen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die hebben deelgenomen aan de cursus goede resultaten behalen, zowel op gedragsverandering als op gewichtsreductie.

Voor wie is RealFit?
RealFit is speciaal ontwikkeld voor jongeren. Het is een cursus voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met (beginnend) overgewicht. De cursus omvat 13 weken waarin de jongeren aan de slag gaan binnen een fitnesscentrum waarbij ze worden begeleid door een diëtist en gedragsdeskundige. De jongeren en ouders doen veel goede ideeën op over gezond eten en hoe je op een leuke manier kunt bewegen. RealFit is geen streng dieet volgen: het belangrijkste is dat de jongere zich beter en gelukkiger gaat voelen.

Wat is RealFit dan precies?
Een RealFit-cursus start altijd met een informatiebijeenkomst en een intakegesprek. Daar staat kennismaking centraal, kennismaking met de diëtist, beweegcoach en gedragsdeskundige. Alle vragen kunnen worden gesteld en verwachtingen worden doorgenomen met anderen. Daarna gaat de cursus van start.
RealFit bestaat naast de intake uit 13 beweeglessen, 3 voedingslessen en 4 individuele consulten met een diëtiste en een psychologie programma van 10 lessen. Samen uitzoeken hoe een actieve en gezonde leefstijl kan worden aangenomen en behouden. En bovenal Plezier!

De ouderparticipatie omvat 3 bijeenkomsten van elk 2 uur.

De interventie kan goed binnen een fitnesscentrum worden gehouden, maar het is ook mogelijk om RealFit school gebonden aan te bieden.

Multidisciplinaire aanpak
Een gewichtstoename wordt veroorzaakt door een stoornis in de energiebalans met aan de ene kant de energie-inname en aan de andere kant het energieverbruik. Om de balans weer in evenwicht te brengen moet aan beide kanten wat gebeuren. Het gaat bij preventie van overgewicht dus om de combinatie van zowel het bevorderen van gezonde voedingsgewoonten (energie-inname), als het stimuleren van beweging (energieverbruik) en het reduceren van inactiviteit zoals computeren en tv-kijken.

De multidisciplinaire aanpak van Realfit bestaat uit vier pijlers:

  • sport en bewegen,
  • voedingsadvies,
  • vaardigheidslessen en
  • ouderbijeenkomsten.

De interventie RealFit is erkend als ‘Bewezen Effectief: Goede aanwijzingen voor Effectiviteit’ in de databases met Sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport en Centrum Gezond Leven en staat op de menukaart van de Sportimpuls.

X
X