Waarom Natuursprong integreren in het MBO?

Natuursprong blijkt een waardevolle toevoeging voor verschillende MBO’s te zijn. Sportinstructeurs, spelbegeleiders, buurtcoaches, pedagogisch medewerkers, outdoormedewerkers, Boswachters, allen zijn ze enthousiast.

Het bleek logisch Natuursprong in verschillende beroepsopleidingen in te bedden. Op die manier maken studenten aan de voorkant al kennis met Natuursprong en kunnen zij dit in hun toekomstige werkveld gaan gebruiken.
Natuursprong is makkelijk in te passen in het curriculum. Als docent kun je zelf een passend lesprogramma Natuursprong samenstellen van 10 weken. Daarmee kun je een afgerond geheel aan de studenten aanbieden.

Voor welke MBO’s is Natuursprong geschikt?
Uiteraard gaat het hier om MBO opleidingen die raakvlakken hebben met minstens één van de drie domeinen van Natuursprong, te weten: natuur, sport/gezondheid of jeugd. Denk hierbij aan opleidingen als outdooropleidingen, pedagogisch werk, Sport en Bewegen en groen opleidingen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om Natuursprong te integreren:

  • als verplicht vak
  • als keuzevak
  • als stage/BPV

Wat is de werkwijze?
Docenten van de MBO opleiding volgen de train de trainer bij Huis voor Beweging. Dit kan een incompany training zijn, waarbij een groep docenten van een opleiding, op locatie, in één keer opgeleid wordt. Ook kun je deelnemen via individuele aanmelding. In dat geval kan een docent deelnemen aan de eerstvolgende open inschrijving  van een train de trainer. Kijk hiervoor op de trainingsagenda.
Voor meer inhoudelijke informatie, kijk bij (Bege)leider worden.

Gecertificeerde docenten kunnen, na het volgen van een train de trainer, binnen het curriculum van de MBO-opleiding hun studenten zelf opleiden tot spelbegeleider Natuursprong.
Voor meer inhoudelijke informatie, kijk bij Spelbegeleider worden.

Aanschaf materiaal
Er wordt gewerkt met een spelmap. Deze is overzichtelijk en laagdrempelig en biedt veel werkvormen om kinderen te laten leren, spelen en bewegen in en met de natuur. Met elke spel kun je vele varianten bedenken. De map heeft ook activiteiten die toeleiden naar vrij spel.
De spelmappen zijn via Natuursprong verkrijgbaar. Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen, kun je de mappen alleen aanschaffen nadat je een training of train de trainer hebt gevolgd.

Ben je geïnteresseerd of heb je nog specifieke vragen?
Neem dan contact met ons op via info@huisvoorbeweging.nl

X
X