Huis voor Beweging met Staatsbosbeheer

Natuursprong is uniek! Het blinkt uit in eenvoud. Een bezield idee werd een sterk concept. Er kwam een overstijgend samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren. Natuursprong zag 2008 het licht. En hoe!
Velen zetten zich nu in voor het speelplezier van kinderen in de natuur. Want iedereen herinnert zich nog van vroeger welk immens gevoel van vrijheid en avontuur dat gaf. Iedereen beseft dan meer dan ooit hoe gezond beweging en buitenlucht voor kinderen is.

Yrsa Wagemaker (huis voor Beweging) en Erna van de Wiel (Staatsbosbeheer) zijn de kartrekkers. Samen vormen ze een goed geoliede machine: aan bezieling, ideeën en inzet geen gebrek. Aanvullend dragen ze ieder vanuit hun eigen achtergrond bij aan Natuursprong.

Klik hier voor download Yrsa haar verhaal
Klik hier voor download Erna haar verhaal

Huis voor Beweging en Staatsbosbeheer willen de komende jaren Natuursprong inzetten om nog vele duizenden kinderen in Nederland te laten genieten van het buitenspelen in onze prachtige natuur.

Natuursprong steunen?

Om alle kinderen, ook die in achterstandswijken, de weg (terug) te laten vinden naar het bos of veld, zijn nog meer mensen nodig. We gunnen het nog zoveel meer kinderen! Extra steun is daarom meer dan welkom.
Wil je de activiteiten van Natuursprong financieel of anderszins ondersteunen? neem dan contact op met info@huisvoorbeweging.nl

X
X