Kwaliteitskeurmerken

Het spelprogramma van Natuursprong valt onder verschillende erkende kwaliteitskeurmerken.
Natuursprong is een interventie, waarvan de praktijk heeft bewezen dat het bijdraagt aan de gezondheid van kinderen. Natuursprong staat daarom als ‘goed beschreven gezondheidsinterventie’ in de databank van RIVM Centrum Gezond Leven, zie Loketgezondleven en in de databank met effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut, zie NJI.
Daarnaast voldoet Natuursprong als interventie voor Natuur en Milieu Educatie (NME) doelen. Natuursprong heeft daarom de kwaliteitscertificering voor NME producten, en is terug te vinden in de NME database Groen Gelinkt, zie Groengelinkt.

Certificering Spelbegeleiders en Trainers
Om de kwaliteit van Natuursprong te bewaken wordt de nadruk gelegd op de kwaliteit van de Natuursprong begeleiders. Zonder getrainde Natuursprong begeleider kan het project geen Natuursprong genoemd worden. De spelmap is bovendien alleen te bestellen in combinatie met een training. Dit om te voorkomen dat de activiteiten door ongetrainde professionals of vrijwilligers worden uitgevoerd. Getrainde Natuursprong begeleiders zijn in het bezit van een certificaat. Jaarlijks wordt een terugkomdag georganiseerd voor de trainers zodat ook op termijn de gebruikte methodiek actueel is, ervaringen worden uitgewisseld en nieuwe inzichten worden gedeeld.

X
X