Over Professionals

Bij het stimuleren van senioren tot bewegen is het vaak wenselijk om het niveau en de vorm van sportbeoefening (enigszins) aan te passen. Dat geldt zeker voor mensen die door hun leeftijd fysiek niet meer volop mee kunnen doen. Door de werkwijze van ‘Beweegpret 55+ aan Zet’ te gebruiken leer je steeds meer vormen van spel- en beweegactiviteiten op maat te ontwikkelen, passend bij de specifieke wensen en mogelijkheden van de senioren.

De activiteiten in de training zijn niet specifiek voor een bepaalde leeftijd. Tijdens de ontwikkelfase van Beweegpret 55+ aan Zet is gebleken dat indelen in leeftijdscategorieën te generaliserend is.

Een voorbeeld: een vitale 80-jarige kan nog net zo actief meedoen als een wat minder vitale 60’er. Aangezien er weinig gewerkt zal worden met homogene groepen in leeftijd, is het belangrijk dat een trainer van elk individu in de groep kan inschatten wat diegene aankan en nodig heeft. Een verantwoord beweegaanbod waarin differentiatie centraal staat is dan van groot belang.

 

X
X