Bij whoZnext-junior staat actieve kinderparticipatie centraal.
Kinderen worden betrokken in de keuze van het aanbod, denken mee over het activiteitenprogramma en organiseren zelf sportactiviteiten aan de hand van een stappenplan. Kinderen weten goed wat de andere kinderen leuk vinden.

Met whoZnext-junior maakt u het sport- en beweegaanbod voor kinderen van 8- 12 jaar aantrekkelijk in de buurt, op school, de sportvereniging en de buitenschoolse opvang (BSO).
WhoZnext-junior is voor iedereen die zich inzet voor actieve kinderparticipatie (8-12 jaar) op het gebied van sport en bewegen. Bent u werkzaam op de BSO, in de buurt of op school op uitvoerend, coördinerend of beleidsmatig niveau? Bijvoorbeeld als BSO groepsleider, leraar, sportbuurtwerker, jongerenwerker, vrijwilliger van een sportvereniging of als directeur van uw organisatie?

Dan is whoZnext junior interessant voor u!

X
X