Bewegen is fijn, plezierig en gezond.
Kinderen willen graag bewegen, dus waarom niet sporten en bewegen op school of in de buurt van school of de BSO-locatie?

Maar….hoe doe je dat als je als professional meer zou willen weten over het geven van (sport)activiteiten? Kan het wel op mijn BSO locatie, kan het binnen of buiten? Kan ik het ook tijdens schooltijden doen? En hoe kan ik het makkelijk en simpel aanbieden?

Aan (de) slag met sporten in de BSO laat zien dat je op een eenvoudige manier ook op de BSO-locatie of op school kunt kennismaken met verschillende sporten.
Door het activiteitenboek te gebruiken kun je als leerkracht of pedagogisch medewerker kinderen kennis laten maken met verschillende takken van sport en, niet minder belangrijk, spelplezier laten beleven.

Voor wie?
Aan (de) slag met sporten in de BSO beschrijft voor professionals die werken met kinderen in de basisschoolleeftijd op een eenvoudige en overzichtelijke manier sportactiviteiten die geschikt zijn voor kinderen van vier tot dertien jaar. Het geeft houvast bij het uitvoeren van sportactiviteiten.

Opzet activiteitenboek
In Aan (de) slag met sporten in de BSO, staan 80 sportactiviteiten van 15 verschillende sporten beschreven. Per sport zijn drie tot zes activiteiten gebundeld. 15 verschillende sportbonden hebben hun tak van sport op een speelse en eenvoudige wijze beschreven. Voorbeelden zijn: volleybal, badminton, korfbal, frisbee en fitness. De sporten hebben allemaal een eigen kleur. Elke activiteit staat beschreven op één bladzijde zodat je alles wat je moet weten in één keer kunt zien. De activiteit is beschreven én voorzien van illustraties. Je kunt dus lezen én zien wat de bedoeling is.

De activiteiten zijn zo beschreven dat professionals in het onderwijs of binnen de opvang de activiteiten zelf kunnen aanbieden. Ook oudere kinderen in het basisonderwijs kunnen de activiteiten zelfstandig uitvoeren.

X
X