De cursus RealFit

De cursus RealFit

Het cursusmateriaal van RealFit bestaat uit een handboek en een werkboek. Het handboek omvat: achtergrondinformatie, inhoud en opbouw van de cursus en de handleiding voor de docenten. Het werkboek is speciaal voor de deelnemers en hun ouders.

Om een aantal redenen is er gekozen voor het maken van speciaal cursusmateriaal. Ten eerste merkte de in het leven geroepen werkgroep dat er in heel Nederland een steeds sterkere behoefte ontstond aan een concreet programma om het overgewichtprobleem bij jongeren aan te kunnen pakken. Deze behoefte ontstond niet in de laatste plaats door de (terechte) hoeveelheid publiciteit en politieke aandacht die het thema overgewicht kreeg. Ten tweede gaven verschillende beleidsmakers, die van start wilden gaan met de cursus, aan dat naast de hoofdlijnen ook een nadere invulling van de onderdelen van RealFit voor uitvoerders gewenst was.

De methode RealFit bestaat uit:

  • een voorlichtingsbijeenkomst
  • een intakegesprek
  • 13 beweeglessen
  • 3 voedingslessen
  • 4 individuele consulten met een diëtist
  • 10 vaardigheidslessen van een uur gegeven door een gedragstherapeut
  • 3 ouderavonden
  • meetmomenten voor en na het programma.

RealFit wordt uitgevoerd door een projectleider, een beweegprofessional, een diëtist en een psycholoog/gedragstherapeut.
Er wordt nauw samengewerkt met lokale organisaties zoals onder andere: scholen, huisarts, fitnesscentrum, leefstijlcoach, welzijn en sportverenigingen.

In het handboek RealFit staat alle informatie die op beleids- en uitvoerend niveau nodig is om de implementatie en de uitvoering van RealFit op een uniforme en een kwalitatief goede manier te laten plaatsvinden. Gezien de multidisciplinaire aanpak is het programma bruikbaar voor iedereen die vanuit zijn professie te maken heeft met de gezondheidsverbetering en sportstimulering van jongeren met overgewicht. De voorbereiding, organisatie, realisatie en evaluatie van de cursus staan beschreven, evenals de inhoud van de lessen

 

 

Delen:     
Facebooktwitter

Login