De BEWEEGKUUR

Voor professionals

Hoe wordt een deelnemer verwezen naar de BeweegKuur / GLI?

De huisartsenzorg, een beweegprofessional, voedingsprofessional of andere zorgverleners binnen de eerste of tweedelijns zorg hebben een signaal functie. Zij kunnen een mogelijke  deelnemer adviseren deel te gaan nemen aan de BeweegKuur. Ook de sport- en beweegaanbieders hebben een signalerende functie. De huisarts is echter altijd degene die de deelnemers daadwerkelijk verwijst.

De huisarts beslist in alle gevallen of de personen worden doorverwezen. Zij is verantwoordelijk voor screening en eventuele contra-indicaties. De huisarts baseert haar advies en beslissing op relevante richtlijnen (NHG, 2013; NHG, 2012; NHG, 2010; Boomsma et al,, 2006).

Wie levert de BeweegKuur?

De BeweegKuur richtlijnen omschrijven welke professionals de BeweegKuur mogen uitvoeren. Deze competenties zijn beschreven in het protocol BeweegKuur. De verschillende professionals kunnen zijn: Leefstijlcoaches, voedingsprofessional / diëtist, beweegprofessional / fysiotherapeut. De huisarts verwijst vaak door naar een samenwerkingsverband van professionals in de regio.

 

Delen:     
Facebooktwitter

Login