Meer sporten en bewegen in het onderwijs!Erkende_interventie-groen+URL

 

Alle leerlingen Actief is een aanpak om inactieve leerlingen te motiveren meer te gaan sporten en bewegen. Met Alle Leerlingen Actief krijg je als leerkracht of intern begeleider een instrument in handen om deze groep leerlingen meer in beweging te krijgen.
Alle leerlingen Actief richt zich op kinderen, jongeren en jong-volwassenen van 10 tot 24 jaar in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs (mbo).
De prioriteit ligt bij jongeren die nog ver onder de norm van dagelijks een uur bewegen zitten en zich om welke reden dan ook niet tot sport voelen aangetrokken.

Binnen Alle leerlingen Actief staat het voeren van motivatiegesprekken centraal. Door middel van deze gesprekken krijgen leerlingen inzicht in hun eigen overwegingen om hun gedrag wel of niet te veranderen. Een belangrijke basis die uiteindelijk kan leiden tot de keuze voor een beweegactiviteit die langer met plezier wordt volgehouden.

Experimenten in het basis- en voortgezet onderwijs wijzen uit dat 60% van de inactieve leerlingen binnen een jaar overgaat tot meer bewegen. Daarnaast blijkt dat bij de meeste jongeren een positieve gedragsverandering heeft plaatsgevonden.

De interventie Alle leerlingen Actief is erkend als Goed Onderbouwd in de interventiedatabase van Loket Gezond Leven en Effectief Actief en maakt deel uit van het ondersteuningsaanbod Gezonde school.140409 Activiteitenlogo liggend GEZONDE-SCHOOL_ban

X
X