Binnen Motiverende gespreksvoering voert de docent individuele gesprekken met de leerling – en in veel gevallen ook met de ouders – volgens de ‘motivational interviewing’-methode.
De docent wil de leerling niet overtuigen, maar hij probeert zich in de situatie in te leven. Hij creëert een spanningsveld tussen het huidige gedrag en de doelen en waarden die de leerling zelf nastreeft. Het is belangrijk dat de leerling gelooft dat hij/zij zelf het vermogen heeft dingen te veranderen. De docent steunt de scholier daarin.
Het uitgangspunt is dat gedragsverandering alleen mogelijk is als de leerling innerlijk echt gemotiveerd is en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn nieuwe gedrag.

De gesprekken met de ouders hebben tot doel dat zij hun kinderen gaan stimuleren meer te bewegen. De docenten geven de ouders alle informatie over het sport- en beweegaanbod in de omgeving van de school. Voor het effectief kunnen toepassen van deze aanpak is het noodzakelijk dat op de school een goed sportief klimaat aanwezig is.

Binnen Alle leerlingen Actief krijgen docenten een speciale training in Motiverende gespreksvoering voordat ze de gesprekken met de leerlingen gaan voeren. Het volgen van de training is essentieel om met de methodiek te kunnen werken.
Voor meer informatie over de training, zie trainingsaanbod.

X
X