Laatste nieuws

Interventie Beweegpret 55+ aan Zet in Sportimpulsaanvraag Leek en Grootegast

cursisten eerste bijeenkomst met Liesbeth en JokePersbericht: Plezierig samen in beweging! januari 2015
De komende 2 jaar is er vanuit de sportimpulssubsidie ruim € 118.000 beschikbaar om 55+ers en mensen met een beperking meer te laten bewegen in de gemeenten Leek en Grootegast. Tot deze doelgroep horen ook de bewoners van de woonzorgcentra Vredewold en Het Hooge Heem en de cliënten van De Zijlen. Om deze specifieke doelgroep goed te laten bewegen is afgelopen vrijdag de opleiding begonnen voor een grote groep personeelsleden van De Zijlen, Vredewold en Het Hooge Heem.

Zij werken op de activiteitenbegeleiding, in de verzorging of de dagopvang.
De komende weken krijgen ze een stoomcursus bewegen op maat van Liesbeth Hofstra en Joke Westra, beiden zeer ervaren MBvO docenten en opleiders. Na 4 weken wordt de opleiding in de woonzorgcentra en op verschillende locaties van De Zijlen voortgezet. In kleine beweeggroepen worden allerlei beweegactiviteiten voorgedaan en oefenen de cursisten in de praktijk. D.m.v. de interventie ‘Beweegpret 55+ Aan zet’ kan iedereen meedoen. Dit sportimpulsproject is toegekend door ZON/MW aan Witteborg Sport. Voor meer info: www.witteborgsport.nl/sportimpuls of https://www.facebook.com/plezierigsameninbeweging. Op de foto de cursisten in de sporthal van De Zijlen met Liesbeth Hofstra (midden voor) en Joke Westra (tweede van links, tweede rij).

cursisten eerste bijeenkomst met Liesbeth en Joke

 

X
X