Laatste nieuws

175 multidisciplinaire teams klaar voor de BeweegKuur

Sinds januari 2019 zijn 175 door Huis voor Beweging getrainde teams gestart met de BeweegKuur, de gecombineerde leefstijlinterventie die bewegen, een gezonde leefstijl en gezonde voeding met elkaar verbindt. Huis voor Beweging vindt het belangrijk om de teams goed voor te bereiden, zodat zij goed en enthousiast aan de slag kunnen. Een team bestaat uit een leefstijlcoach, fysiotherapeut en een diëtist. Een gezamenlijke training van een dagdeel (de startbijeenkomst) en een licentie zijn de basis om als team te kunnen starten met het aanbieden van de BeweegKuur GLI. ‘In onze training zetten wij mensen letterlijk in beweging, dat komt het leereffect ten goede en je krijgt er energie van’, zegt Babita Pottjegort, projectleider BeweegKuur en contactpersoon voor de teams bij Huis voor Beweging. We vinden het belangrijk dat het leuk is voor professionals en deelnemers, dat ze er plezier aan beleven. Dan is het leereffect het grootst!’.

De startbijeenkomst
‘Om in de kwaliteit van de BeweegKuur te investeren trainen wij nieuwe teams voordat ze met de BeweegKuur aan de slag gaan’, vertelt Babita Pottjegort. ‘Multidisciplinair, dus leefstijlcoach, fysiotherapeut, diëtist en een lokale sport- en beweegaanbieder of praktijkondersteuner samen’. Hiervoor is een (online)startbijeenkomst van een dagdeel ontwikkeld, die verplicht is bij het implementeren van de BeweegKuur.
Huis voor Beweging vindt het belangrijk om alle startende teams mee te nemen in de visie, inhoud, uitvoering en achtergrond van de BeweegKuur GLI. Onderwerpen zoals, bewegend leren, regie en zelfmanagement, samenwerken in een multidisciplinair team, maar zeker ook groepsdynamica en gedragsverandering komen aan bod. Daarnaast komen ook procesmatige taken zoals monitoring en evaluatie, borging, intervisie en samenwerking met Huis voor Beweging aan bod. ‘Activerende werkvormen en activerend leren zijn wat ons betreft essentieel’, zegt Babita. ‘In onze eigen startbijeenkomst passen wij dat toe, maar we reiken de teams juist veel handvatten en tools aan om het toe te kunnen passen tijdens hun begeleiding bij de deelnemers’.

BeweegKuur doe je samen!
‘Een HBO-geschoolde leefstijlcoach, een diëtist en beweegprofessional zoals een fysiotherapeut vormen het basisteam. Het is belangrijk om je team compleet te hebben als je wilt gaan starten’, benadrukt Babita. ‘Daarnaast is het goed om de samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners te hebben geregeld. En leg ook alvast contacten met beweegaanbieders (sportverenigingen en andere aanbieders) en heel belangrijk de buurtsportcoach.’

Praktisch
Als team kun je je aanmelden voor de startbijeenkomst. De investering bedraagt op dit moment (voorjaar 2021) €750,- (vrij van btw) per projectteam van maximaal vijf personen. De licentie kost €300,- (excl. btw) per jaar per projectteam. Daarnaast zijn handleidingen, wervingsmaterialen en implementatiehandvatten voor de teams beschikbaar, waarmee ze direct praktisch aan de slag kunnen. ‘Ik ben en blijf vanaf de start het aanspreekpunt voor de teams’, vertelt Babita ‘Of het nu gaat om inhoudelijke of organisatorische vragen, ik help je verder. Verder voer ik één keer per jaar een evaluatiegesprek met mijn contactpersonen in de teams. Het doel is tweeledig. Enerzijds een evaluatie, anderzijds reflectie op hoe het gaat. Dat levert soms verbeterpunten op voor het team, maar ook input voor aanpassingen en doorontwikkeling van de BeweegKuur zelf. Zo bleek er behoefte aan een stappenplan voor de implementatie. En in coronatijd hebben we een handleiding en training ontwikkeld voor professionals, om ook online te kunnen coachen.’ De input wordt ook gebruikt voor onderzoek.

BeweegKuur: wetenschappelijk onderbouwd en samen met de praktijk ontwikkeld
De BeweegKuur is een van de vier erkende gecombineerde leefstijlinterventies die vanaf januari 2019 vergoed worden vanuit de Basis(zorg)verzekering. De ontwikkeling van de BeweegKuur startte al veel eerder. Met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met een aantal beroeps- en patiëntenorganisaties (LHV, NHG, KNGF, NVDA, VSG, LVG, NDF, NVD en DVN) startten de eerste pilotlocaties al in 2008.  In eerste instantie was de BeweegKuur gericht op mensen met (een verhoogd risico op) Diabetes Mellitus type 2. Maar al snel bleek uit onderzoek van o.a. de universiteit van Maastricht dat de BeweegKuur ook effectief is voor mensen met overgewicht en obesitas.
De laatste jaren is het belang van preventie en een gezonde leefstijl steeds hoger op de maatschappelijke en politieke agenda gekomen. Sinds 2019 worden erkende gecombineerde leefstijlinterventies zoals de BeweegKuur vergoed en bieden steeds meer locaties de BeweegKuur GLI aan.

Blijven leren
Vanuit de visie dat je leren bevordert door mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen biedt Huis voor Beweging verschillende verdiepende trainingen en workshops die BeweegKuur professionals helpen de deelnemers aan de BeweegKuur GLI zo goed mogelijk te begeleiden.

Hieronder vind je het aanbod:

In de workshop over ‘Bereiken en begeleiden deelnemers Lage SES en laaggeletterden’ zal Pharos een uiteenzetting geven over hoe je alle mensen kunt bereiken. Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over gezonde leefstijl te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.
Aanmelden via de trainingsagenda
Duur: 1,5 uur
Kosten: €25,-

In het kader van de BeweegKuur GLI hebben we een online workshop ‘Online-training geven’ ontwikkeld om onze professionals op weg te helpen bij het, in Coronatijd, starten of voortzetten van de BeweegKuur GLI.
In deze stroomcursus krijg je inzichten in de techniek van Zoom, met de vertaalslag naar de BeweegKuurGLI. Vragen die o.a. beantwoord worden zijn: Hoe geef je een bijeenkomst online en welke activerende werkvormen zet je in?  Na het volgen van de workshop ken je de basistechnieken van Zoom, ken je verschillende activerende werkvormen en kun je deze toepassen in het kader van onlinetraining geven.
Duur: 1,5 uur
Kosten: € 25,-

In een Webinar over ‘Slaap en een gezonde leefstijl’ geeft Dr. Monique L’Hoir professionals die de BeweegKuur aanbieden een onderbouwing waarom slaap belangrijk is, de effecten en hoe je slaap kunt bevorderen.  Een goede nachtrust is heel belangrijk. Dat merk je vooral als je een tijd achter elkaar slecht slaapt. De een heeft daar veel minder last van dan de ander. Sommigen worden moe, prikkelbaar en somber. Ook concentreren kan lastig worden. Voldoende slaap hangt ook samen met een kleinere kans op overgewicht. Daarom is het belangrijk dat we meer aandacht besteden aan slaap.
Duur: 1,5 uur
Kosten: € 25,-

Weerstand: alle uitvoerders van de BeweegKuur GLI hebben er wel eens mee te maken.
Vervelend, lastig of… juist een uitdaging? Daar kom je in de Workshop ‘Weerstand hoort bij elke verandering’ achter!
Aan de hand van verschillende activerende werkvormen leer je waarom je ook blij kan zijn met weerstand en krijg je concrete handvatten en nieuwe ideeën hoe je met weerstand kunt omgaan.
Duur: 2,5 uur
Kosten: € 35,-

In de training ‘Motiverende Gespreksvoering in Beweging’ krijg je handvatten aangereikt om gesprekken te voeren die gericht zijn om een duurzame gedragsverandering bij de deelnemer te realiseren. De training wordt ‘in beweging’ gegeven, dat wil zeggen: met veel activerende werkvormen aangeboden. Bewegend leren is effectiever dan passief leren. Door mensen actief te betrekken bij de inhoud, kunnen ze keuzes en gedrag voelen en ervaren. Wij gaan ervan uit dat wie fysiek beweegt ook mentaal gaat bewegen. Er ontstaat meer ruimte voor verrassende ideeën, nieuwe invalshoeken en creatieve oplossingen.
Duur: 2,5 uur
Kosten: € 35,-

Intervisie/vragenuurtje
Heb je vragen over de uitvoer van de BeweegKuur GLI, wil je meer weten over hoe anderen de BeweegKuur GLI uitvoeren, ervaringen delen en in contact komen met andere uitvoerende professionals? Dan is dit je kans! We organiseren vier intervisie-uurtjes, waarin kennis delen centraal staat en waarin je ook ons als interventie-eigenaar vragen kunt stellen Elke maand een keer. De data zijn:
Donderdag 18 maart van 1600-1700 uur
Donderdag 15 april 0900-1000 uur
Donderdag 6 mei 1600-1700 uur
Donderdag 3 juni 0900-1000 uur

Deelname is gratis.
Aanmelden via de trainingsagenda

Meer algemene informatie over de BeweegKuur GLI vind je hier.

X
X